kinesist deurne manuele therapie

Acupunctuur kan helpen bij hoofdpijn

Posted on 16- May-2019 By kinecenter

acupunctuur Deurne- Antwerpen kinesitherapie

Hoofdpijn

Acupunctuur bij hoofdpijn.

Hoofdpijn is een van de meest voorkomende klachten in onze maatschappij. Er zijn weinig mensen die, op één of ander moment in hun leven, nog nooit hoofdpijn hebben gehad.

Hoofdpijn kan geïsoleerd voorkomen, als enig symptoom, of deel uitmaken van een meer algemeen ziektebeeld.

Oorzaken van hoofdpijn

Hoofdpijn kan constitutioneel zijn, wijzen op een aangeboren aanleg, kan stressgebonden zijn, kan worden uitgelokt door allerlei emotionele toestanden zoals boosheid, overdreven bezorgdheid, angst, of door bepaalde voedingsmiddelen (alcohol, pikante voeding, …) of onregelmatige eetgewoontes.

Hoofdpijn kan te maken hebben met vermoeidheid, langdurig geconcentreerd werken, of gekoppeld zijn aan de menstruele cyclus.

Hoofdpijn kan optreden na trauma, soms zelfs jaren na het ongeval, en allerlei infecties of griep  kunnen eveneens de oorzaak zijn van hevige hoofdpijn.

Sinusitis, tandpijn, hoge bloeddruk behoren ook tot de lijst van mogelijke oorzakelijke factoren, net zoals tumoren of bloedingen in de hersenen.

acupunctuur Deurne- Antwerpen kinesitherapie

Nut van acupunctuur bij hoofdpijn

Waar Westerse medicatie meestal symptomatisch is (dwz dat ze de pijn verdrijft wanneer die zich voordoet, doch de oorzaak niet wegneemt) is het effect van acupunctuur meestal tweevoudig:

– enerzijds is acupunctuur tijdens de acute fase van de hoofdpijn eveneens symptomatisch en kan ze dus evengoed de pijn direct verminderen en zo het comfort van de patiënt verbeteren;

– anderzijds werkt acupunctuur ook in op het onderliggend mechanisme dat de hoofdpijn veroorzaakt zodat de hoofdpijnaanvallen (zoals bij zenuwpijnen, migraine of spanningshoofdpijn) naar de toekomst toe zullen verminderen of wegblijven.

Hoeveel behandelingen acupunctuur zijn er nodig ?

Acupunctuur bij hoofdpijn is afhankelijk van de duur, de ernst en de aard van de klacht.
Bij acute hoofdpijn kan één behandeling volstaan. Voor chronische hoofdpijn of recidiverende hoofdpijnklachten zoals bij migraine zijn meerdere sessies nodig.

Wel is de werking van de acupunctuur cumulatief : het effect wordt na meerdere behandelingen steeds langer.

acupunctuur behandeling antwerpen

Is acupunctuur pijnlijk ?

De acupunctuurnaald is zeer fijn. Bij getrainde acupuncturisten die bekwaam de naalden plaatsen wordt de prik nauwelijks gevoeld. Als er enig discomfort is voor de patiënt, is het gewoonlijk minimaal.

Hoe werkt acupunctuur ?

De Chinese geneeskunde, waarvan de acupunctuur een onderdeel vormt, is een holistische geneeskunde waarbij het lichaam als méér beschouwd wordt dan louter de som van de onderdelen.

Gezondheid is een toestand van fysisch en emotioneel evenwicht in het lichaam én tussen het lichaam en zijn omgeving.

In normale omstandigheden is er een gelijkmatige stroom van levensenergie, die Qi genoemd wordt, die in het lichaam stroomt langs een netwerk van energiebanen of meridianen.

Bij onevenwicht of blokkage van de energieflow onstaan er klachten. Om deze klachten te behandelen moet men de energieflow herstellen. Dit kan door middel van acupunctuur.

De acupunctuurpunten zijn punten op het lichaam die op het verloop van die energiebanen of meridianen liggen. Door die punten met uiterst dunne naalden aan te prikken kan men de energiestroom van de baan beïnvloeden en zo de blokkage van de energie opheffen en de pijnklachten doen verdwijnen.

Bij patiënten met chronische hoofdpijn is er naast de blokkage van de energie ook dikwijls een energietekort. Door de blokkage op te heffen wordt de pijn behandeld ; door het energietekort terug in evenwicht te brengen voorkomt men hoofdpijnaanvallen in de toekomst.

Vertaald naar Westerse wetenschappelijke termen kan men stellen dat door het aanprikken van de acupunctuurpunten lichaamseigen chemische stoffen worden vrijgezet die pijnremmend werken.

Traditionele Chinese geneeskunst in een moderne samenleving

De westerse medische wetenschap heeft de laatste honderd jaar een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Maar ondanks alle vooruitgang is er nog maar weinig bekend over de complexe wisselwerking tussen alle (lichamelijke en psychische) genezingsprocessen. De Traditionele Chinese geneeskunst daarentegen heeft een duidelijk holistisch uitgangspunt, waarbij de mens als eenheid van lichaam en geest gezien wordt.

Traditioneel opgeleide acupuncturisten gebruiken de ideeën en behandelingswijzen uit de Traditionele Chinese geneeskunst, als aanvulling op de klassieke geneeskunde. Zoeken naar evenwicht, harmonie en natuurlijk herstel kenmerkt deze manier van werken.

Wordt acupunctuur terugbetaald?

Acupunctuur wordt door enkele mutualiteiten gedeeltelijk terugbetaald. Informatie hierover is te verkrijgen bij uw ziekenfonds of bij onze acupuncturiste Kathleen Wauman.

Wil je meer lezen over de behandeling acupunctuur? Het artikel behandeling met acupunctuur is hiervoor aangewezen

Voor een afspraak kan U op het nummer 03/ 326 03 91 terecht.