Kinesist Deurne manuele therapie
 

Disclaimer

Kinecenter; gevestigd te Gallifortlei 133-135, Deurne, Antwerpen; verleent u hierbij toegang tot kinecenter.be en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Kinecenter behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op kinecenter.be is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide overeenkomst van Kinecenter.

Beperkte aansprakelijkheid

Kinecenter spant zich in om de inhoud van kinecenter.be zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op kinecenter.be aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kinecenter.

In het bijzonder zijn alle prijzen op kinecenter.be onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op kinecenter.be opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kinecenter nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kinecenter. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kinecenter, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

error

ReferenceError: document is not defined