Terugbetaling kinesitherapie door de mutualiteit.

Kinesist Deurne manuele therapie
 
Terugbetaling kinesitherapie door de mutualiteit.

Terugbetaling kinesitherapie

Bij het Kinecenter werken de therapeuten gedeconventioneerd.

Wat is het verschil tussen geconventioneerde kinesisten en gedeconventioneerde kinesisten?

Geconventioneerde kinesisten volgen de afspraken die zijn gemaakt door de ziekenfondsen. De tarieven en dus ook de terugbetaling van de kinesist liggen vast.

Gedeconventioneerde kinesisten volgen de afspraken die zijn gemaakt door de ziekenfondsen niet. De tarieven en dus ook de terugbetaling van de kinesist zijn variabel. Laat er wel geen twijfel om bestaan, ook hier krijg je terugbetaling van de ziekenfondsen. 

Waarom werken onze therapeuten gedeconventioneerd?

Onze therapeuten werken gedeconventioneerd omdat onze therapeuten bijzondere bekwaamheden bezitten. De therapie en dus de kennis is ruimer dan een standaard kinesist. In de overeenkomst met de ziekenfondsen wordt hier geen rekening mee gehouden. Wij volgen daarom het advies van onze eigen beroepsvereniging, nl. Axxon. Deze communiceert elk jaar wat eerlijke prijzen zijn voor kinesitherapie.

Ongeacht het feit of je therapeut geconventioneerd of gedeconventioneerd is ontvang je altijd een terugbetaling door je ziekenfonds .  Echter zijn er welbepaalde voorwaarden voor een terugbetaling voor de kinesitherapie:

  1. Je behandeling werd voorgeschreven door een arts

  2. Je behandeling start binnen de 2 maanden na het voorschrijven door je arts, of voor het verstrijken van de termijn die door de dokter uitdrukkelijk is vermeld

  3. Er wordt 1 behandeling per dag terugbetaald, behalve in uitzonderlijke situaties. 

Hoeveel kinesitherapie behandelingen per jaar?

Meestal heb je recht op max. 18 behandelingen   per kalenderjaar per aandoening. Er worden maximaal 2 of 3 (in uitzonderlijke gevallen) aandoeningen aanvaard door de ziekenfondsen. Indien je meer beurten nodig hebt dan 18, heb je hier recht op, maar is de terugbetaling van de kinesitherapie verminderd.

Na een operatie, chronische ziekte ( bvb fybromialgie) of zware aandoening ( bvb multiple sclerose) heb je recht op 60 behandelingen of meer per jaar aan de hoogste terugbetaling. In sommige situaties krijg je een goedkeuring voor meerdere jaren.

Voor alle updates en informatie verwijzen wij u graag door naar het Riziv .

Voor aanvullende informatie zijn we altijd bereid om u te helpen. U kunt ons bereiken via het telefoonnummer 03/326 03 91 of een e-mail sturen naar hallo@kinecenter.be. Onze praktijk is toegankelijk op werkdagen van 8.00 tot 21.00 uur voor uw gemak. Bovendien is het mogelijk om online een afspraak in te plannen. Bezoek ook onze blogpagina voor meer inzichten en informatie, beschikbaar via deze link .

Tot de volgende keer!